Weerbaar in de zorg

Informatie voor opleiders

 

Trainingen rond agressie en weerbaarheid binnen beroepsopleidingen. 

In de afgelopen jaren hebben wij, in onze trainingen aan professionals, gemerkt dat veel medewerkers het lastig vinden om agressie te hanteren en om te gaan met ander ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, maar ook geroddel van collega’s of claimende bewoners/cliënten. Juist beginnende medewerkers hebben daar veel moeite mee.

Onze ervaring is dat er binnen veel opleidingen wel wordt stilgestaan bij dit thema, maar dat er dan vooral theoretische informatie gegeven wordt. Er wordt niet vaak daadwerkelijk  geoefend in hoe te reageren, waardoor werkers in de zorg en het welzijnswerk de vaardigheden missen om goed met deze lastige situaties om te gaan.

Daarom bieden wij modules aan die binnen het curriculum van opleidingen in het welzijnswerk en de zorg ingepast kunnen worden en die juist gericht zijn op het zich eigen maken van de benodigde vaardigheden. Na het geven van enige theorie (die past binnen het al bestaande curriculum) gaan we hier actief mee bezig. We starten met het kijken naar de eigen primaire reactie van de leerlingen en helpen  hen om die reactie, vaak een ‘vecht- of vlucht reactie’ om te buigen naar professioneel handelen. Door adem- en houdingsoefeningen leren we hen hoe ze de eigen emoties onder controle kunnen houden en hoe ze het contact met de ander kunnen behouden. Ook besteden we veel aandacht aan hoe je door je houding, lichaamstaal en uitstraling agressie kan voorkomen en verminderen, we doen korte rollenspellen in groepjes en werken met een trainingsacteur. Sommige groepen leerlingen kunnen in hun toekomstige werk te maken krijgen met fysieke agressie. Met hen verbeteren we ook de fysieke weerbaarheid.

Nieuw is de training die wij geven aan docenten werkzaam binnen het MBO. De training bestaat uit 2 tot 4 bijeenkomsten waarin veel praktische oefeningen en tips en trucs worden meegegeven. Na deze scholing kunnen de docenten hun leerlingen beter toerusten in het hanteren van verbale en/of fysieke agressie.

Bent u als opleider geïnteresseerd in bovenstaande mogelijkheden? Neem contact met ons op!